نمونه سوال فارسی نهم درس 7

2961 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی نهم درس 7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی نهم درس 7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی نهم درس 7,امتحان فارسی نهم درس 7,سوال فارسی نهم درس 7,سوالات فارسی نهم درس 7,نمونه سوال فارسی نهم درس 7,نمونه سوالات فارسی نهم درس 7,کاربرگ فارسی نهم درس 7,نمونه سوال فارسی نهم درس 7

دانلود

دسترسی نام لینک
p9-F-08-03.doc
p9-F-08-03.pdf0