نمونه سوال ریاضی نهم فصل 5و6

2536 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال ریاضی نهم فصل 5و6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال ریاضی نهم فصل 5و6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون ریاضی نهم فصل 5و6,امتحان ریاضی نهم فصل 5و6,سوال ریاضی نهم فصل 5و6,سوالات ریاضی نهم فصل 5و6,نمونه سوال ریاضی نهم فصل 5و6,نمونه سوالات ریاضی نهم فصل 5و6,کاربرگ ریاضی نهم فصل 5و6,نمونه سوال ریاضی نهم فصل 5و6

دانلود

دسترسی نام لینک
p9-r-12-04.docx
p9-r-12-04.pdf0