توضیحات

نمونه سوال انگلیسی نهم درس 1و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال انگلیسی نهم درس 1و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون انگلیسی نهم درس 1و2 نمونه1,امتحان انگلیسی نهم درس 1و2 نمونه1,سوال انگلیسی نهم درس 1و2 نمونه1,سوالات انگلیسی نهم درس 1و2 نمونه1,نمونه سوال انگلیسی نهم درس 1و2 نمونه1,نمونه سوالات انگلیسی نهم درس 1و2 نمونه1,کاربرگ انگلیسی نهم درس 1و2 نمونه1,نمونه سوال انگلیسی نهم درس 1و2

دانلود

دسترسی نام لینک
p9-En-08-01.pdf دانلود0