توضیحات

نمونه سوال هدیه ششم درس 1 و2و3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.


نمونه سوال هدیه ششم درس 1 و2و3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه ششم درس 1 و 2 و 3 نمونه 1,امتحان هدیه ششم درس 1 و 2 و 3 نمونه 1,سوال هدیه ششم درس 1 و 2 و 3 نمونه 1,سوالات هدیه ششم درس 1 و 2 و 3 نمونه 1,نمونه سوال هدیه ششم درس 1 و 2 و 3 نمونه 1,نمونه سوالات هدیه ششم درس 1 و 2 و 3 نمونه 1,کاربرگ هدیه ششم درس 1 و 2 و 3 نمونه 1,نمونه سوال هدیه ششم درس 1 و 2 و 3

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-H-07-01.pdf دانلود

0