نمونه سوال هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه4

2946 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,امتحان هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,سوال هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,سوالات هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,نمونه سوال هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,نمونه سوالات هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,کاربرگ هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,نمونه سوال هدیه ششم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-H-04-04.doc
p6-H-04-04.pdf0