نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه5

2282 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,000  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه5,امتحان فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه5,سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه5,سوالات فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه5,نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه5,نمونه سوالات فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه5,کاربرگ فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه5,نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول)

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-F-10-2-05.docx
p6-F-10-2-05.pdf

0