نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه3

2421 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,000  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه3,امتحان فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه3,سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه3,سوالات فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه3,نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه3,نمونه سوالات فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه3,کاربرگ فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه3,نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول)

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-F-10-2-03.doc
p6-F-10-2-03.pdf

0