نمونه سوال فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2

2533 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,امتحان فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,سوال فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,سوالات فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوال فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوالات فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,کاربرگ فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوال فارسی ششم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-F-04-02.doc
p6-F-04-02.pdf0