نمونه سوال فارسی ششم آزمون پایانی نمونه8

2756 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,700  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی ششم آزمون پایانی نمونه8,امتحان فارسی ششم آزمون پایانی نمونه8,سوال فارسی ششم آزمون پایانی نمونه8,سوالات فارسی ششم آزمون پایانی نمونه8,نمونه سوال فارسی ششم آزمون پایانی نمونه8,نمونه سوالات فارسی ششم آزمون پایانی نمونه8,کاربرگ فارسی ششم آزمون پایانی نمونه8,نمونه سوال فارسی ششم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-F-03-08.docx
p6-F-03-08.pdf

0