نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه4

2241 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,700  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه4,امتحان ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه4,سوال ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه4,سوالات ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه4,نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه4,نمونه سوالات ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه4,کاربرگ ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه4,نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-R-03-04.docx
p6-R-03-04.pdf0