توضیحات

نمونه سوال فارسی سوم دروس 8و9 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی سوم دروس 8و9 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی سوم دروس 8و9 نمونه1,امتحان فارسی سوم دروس 8و9 نمونه1,سوال فارسی سوم دروس 8و9 نمونه1,سوالات فارسی سوم دروس 8و9 نمونه1,نمونه سوال فارسی سوم دروس 8و9 نمونه1,نمونه سوالات فارسی سوم دروس 8و9 نمونه1,کاربرگ فارسی سوم دروس 8و9 نمونه1,نمونه سوال فارسی سوم دروس 8و9

دانلود

دسترسی نام لینک
p3-F-11-01.pdf دانلود

0