توضیحات

نمونه سوال علوم سوم فصل 1و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.


نمونه سوال علوم سوم درس 1و2 نمونه 3

آزمون علوم سوم درس 1و2 نمونه 3,امتحان علوم سوم درس 1و2 نمونه 3,سوال علوم سوم درس 1و2 نمونه 3,سوالات علوم سوم درس 1و2 نمونه 3,نمونه سوال علوم سوم درس 1و2 نمونه 3,نمونه سوالات علوم سوم درس 1و2 نمونه 3,کاربرگ علوم سوم درس 1و2 نمونه 3,نمونه سوال علوم سوم درس 1و2

دانلود

دسترسی نام لینک
p3-O-07-03.pdf دانلود0