توضیحات

نمونه سوال هندسه دهم ریاضی نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب پی دی اف می باشد.

نمونه سوال هندسه دهم ریاضی نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هندسه دهم نوبت اول,امتحان هندسه دهم نوبت اول,سوال هندسه دهم نوبت اول,سوالات هندسه دهم نوبت اول,نمونه سوال هندسه دهم نوبت اول,نمونه سوالات هندسه دهم نوبت اول,کاربرگ هندسه دهم نوبت اول,نمونه سوال هندسه دهم نوبت اول

دانلود

دسترسی نام لینک
p10-HR-10-2-01.pdf دانلود

0