نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول نمونه 2

2675 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

15,000  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فیزیک دهم تجربی نوبت اول,امتحان فیزیک دهم تجربی نوبت اول,سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول,سوالات فیزیک دهم تجربی نوبت اول,نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول,نمونه سوالات فیزیک دهم تجربی نوبت اول,کاربرگ فیزیک دهم تجربی نوبت اول,نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول

دانلود

دسترسی نام لینک
p10-PHT-10-2-02.docx
p10-PHT-10-2-02.pdf0